Stručni štab

Stručni saradnik - Ljubomir Obradović
Šef stručnog štaba - Nebojša Jokić
Pomoćni trener - Veljković Srđan
Medicinski radnik - Ilija Dragić
Fiziotarapeut - Dragan Momirski
Fiziotarapeut - Dušan Stanišić